Kỹ thuật phun môi siêu nhanh bằng máy Pen

Welcome khóa học

Phan Hà Linh
0 đánh giá 0 học viên

Bạn sẽ học được gì

Lợi ích của khóa học

Giới thiệu khóa học

Thông tin khóa học

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Phan Hà Linh
2 học viên 4 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khoá học phun thêu dành cho người mới bắt đầu
Phan Hà Linh
(0) 2 học viên
Miễn phí
Khoá học nâng cao về màu sắc trong phun thêu thẩm mỹ
Phan Hà Linh
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn phun mí hàn quốc
Nguyễn Mỹ Lệ
(0) 0 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn phun môi không lên màu
Nguyễn Mỹ Lệ
(0) 0 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn phun mày trên da dầu
Nguyễn Mỹ Lệ
(0) 0 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 0 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC