Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và cá nhân cho các chủ Spa thẩm mỹ

Welcome khóa học

Nguyễn Hải Đăng
0 đánh giá 0 học viên

Bạn sẽ học được gì

Lợi ích của khóa học

Giới thiệu khóa học

Thông tin khóa học

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hải Đăng
0 học viên 1 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Công thức thu hút khách hàng và kỹ năng tư vấn chốt Sale và Up sale trong Spa thẩm mỹ
Vietbeauty Academy
(0) 1 học viên
Miễn phí
Xây dựng chiến lược để vận hành Spa Thẩm Mỹ Viện tiêu chuẩn
Vietbeauty Academy
(0) 1 học viên
Miễn phí
Xây dựng hệ thống marketing hiệu quả trong Spa thẩm mỹ
Vietbeauty Academy
(0) 1 học viên
Miễn phí
Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp trong Spa thẩm mỹ
Vietbeauty Academy
(0) 1 học viên
Miễn phí
Các thủ thuật Marketing hiệu quả trong Spa thẩm mỹ
Vietbeauty Academy
(0) 0 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 0 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC